Skip to content

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکز

 •  نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی­های علمی وآزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری).
 •  امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی.
 •  متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص.
 • زمینه­سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی.
 •  جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری.
 •  ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه با محوریت آزمایشگاه مرکزی.
 •  تسهیل در بهره­برداری بهینه از آزمایشگاه­ها وکارگاه­های موجود در دانشگاه.
 •  تسهیل  خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران.
 •  امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه­های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی.
 •  سهولت در برقراری نظام HSE .
 •  ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاه‌های اطراف و کارخانجات صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی.