Skip to content

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکز

1-3- نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی­های علمی وآزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری).

2-3- امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی.

3-3- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص.

4-3- زمینه­سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی.

5-3- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری.

6-3- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه با محوریت آزمایشگاه مرکزی.

7-3- تسهیل در بهره­برداری بهینه از آزمایشگاه­ها وکارگاه­های موجود در دانشگاه.

8-3- تسهیل  خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران.

9-3- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه­های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی.

10-3- سهولت در برقراری نظام HSE .

11-3- ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاه‌های اطراف و کارخانجات صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی.